Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie po 1945 r. > Sitek

Sitek
2006c-sitek_wojciech.jpg

Profesorowie po 1945 r.

Wojciech Sitek

(1945-2008)

Absolwent UWr – prawo (1969), filozofia (1973).

Swoją pracę naukową od początków związał z wrocławską Alma Mater. Od 1969 asystent w Zakładzie Socjologii Instytutu Filozofii, Socjologii i Logiki; adiunkt po obronie pracy doktorskiej z socjologii „Wyjaśnianie w naukach społecznych” (1977). W późniejszych latach związany również z poznańskim ośrodkiem badań nad kulturą gdzie przygotował rozprawę habilitacyjną „Pozaprofesjonalny obraz nauki jako problem socjologii wiedzy” (1988). Współpracował również z krakowską Szkołą Teatralną im. L. Solskiego. Przez wiele lat członek prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Wydziału Nauk Społecznych PAN.
Inicjator powstania Wydziału Nauk Społecznych. Pomysłodawca, założyciel i długoletni dyrektor Instytutu Socjologii. Pobyty naukowe w USA, Niemczech, Irlandii, we Francji i krajach skandynawskich przełożyły się na otwarcie Instytutu na współpracę naukową i dydaktyczną z uczelniami zagranicznymi.

Zainteresowania naukowe: metodologiczne problemy socjologii i innych nauk społecznych, socjologia wiedzy i nauki pojmowanych jako fragment socjologii kultury.

Autor kilkudziesięciu pozycji: rozpraw, redakcji, artykułów i monografii, m.in.:
Nauka, demokracja, autorytaryzm (1994), Czy można przewidzieć? Socjologiczno - metodologiczne doświadczenia polskich badań przedwyborczych (1995), Mniejszość w warunkach zagrożenia (1996), Wspólnota i zagrożenie. Wrocławianie wobec wielkiej powodzi. (1997), Między rynkiem a civil society (2007).

Zobacz również: