Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie po 1945 r. > Marczewski

Marczewski
4e804-marczewski.jpg

Profesorowie po 1945 r.

Edward Marczewski

(1907-1976)

Matematyk, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1953-57.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (uczeń B. Knastera, K. Kuratowskiego, S. Mazurkiewicza, W. Sierpińskiego), do 1939 asystent na tej uczelni. Wykładowca Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie w latach 1939-41. Od 1941 w Warszawie (zmiana nazwiska Szpilrajn na Marczewski), uczestnik tajnego nauczania, 1944/45 w obozie pracy przymusowej we Wrocławiu, w V 1945 przyłączył się do Grupy Naukowo-Kulturalnej. Kierownik Katedry Funkcji Rzeczywistych UWr (1945-69; z powodów politycznych przeniesiony w stan spoczynku), dyrektor Instytutu Matematycznego UWr (1945-67), prodziekan Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego (1947-50), kierownik Działu Funkcji Rzeczywistych (1948-62) i Funkcji Rzeczywistych i Teorii Prawdopodobieństwa (1964-73) Państwowego Instytutu Matematyki w Warszawie (od 1952 Instytutu Matematycznego PAN), prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego (1957-59), prezes Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (1957-59 i 1961-64), członek PAN od 1966.
Doktor h.c. UWr 1973

Pola badawcze: teoria miary, teoria funkcji analitycznych, funkcji rzeczywistych, struktur algebraicznych, teoria mnogości i topologii ogólnej; inicjator badań w zakresie teorii ergodycznej i teorii procesów stochastycznych, współtwórca (z H. Steinhausem) wrocławskiego ośrodka probabilistycznego.

Ważniejsze publikacje: O mierzalności i warunku Baire’a (1932), O zbiorach i funkcjach bezwzględnie mierzalnych (1927), Projection in Abstract Sets (1953 z C. Ryllem-Nardzewskim), A General Scheme of the Notions of Independent Elements in Abstracts Algebras with Unary or Binary Operations (1964).

Zobacz również: