Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie po 1945 r. > Jonca

Jonca
de17d-jonca_karol.jpg

Profesorowie po 1945 r.

Karol Jonca

(1930-2008)

Prawnik

1950-54 studia na UWr, 1958 doktorat, 1964 habilitacja, w tym samym roku stopień docenta, 1971 profesor nadzwyczajny nauk prawnych, 1981 profesor zwyczajny.
Przez 32 lata był kierownikiem Katedry Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UWr. 1966-72 prodziekan, 1972-74 dziekan.
1991-93 członek założyciel Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie od 1993 prowadził wykłady dla studentów polskich i niemieckich (doktor h.c. tej uczelni – 2001). W 1989 z gronem osób dążących do polsko-niemieckiego pojednania założył „Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego”. Przyczynił się również do utworzenia Towarzystwa im. Edyty Stein.
Członek korespondent PAU oraz m.in. Instytutu Śląskiego w Opolu, Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej UNESCO. Należał do kilku rad naukowych w tym Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich (1963-1999).
W latach 1969-76 zastępca redaktora naczelnego, 1976-86 redaktor naczelny „Studiów Śląskich” w Opolu. Redaktor naczelny „Studiów nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”.

Zainteresowania naukowo badawcze: historia doktryn politycznych i prawnych doby nowożytnej, filozofia prawa, historia państwa i prawa, dzieje społeczno-gospodarcze, dzieje nurtów faszystowskich, historia wojskowości.

Wspólnie z Alfredem Koniecznym opublikował pierwszą monografię poświęconą upadkowi „Festung Breslau” (1963).
Opublikował ponad 400 rozpraw naukowych, studiów, monografii, wydawnictw źródłowych.

Zobacz również: