Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie po 1945 r. > Szarski

Szarski
6e5a6-szarski.jpg

Profesorowie po 1945 r.

Kazimierz Witalis Szarski

(1904-1960)

Zoolog, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1957-59. Twórca wrocławskiej szkoły ornitologicznej.

Urodził się w Wiedniu. W 1928 ukończył studia  na lwowskim Uniwersytecie Jana Kazimierza, gdzie został pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Anatomii Porównawczej.
Od I 1946 na Uniwersytecie Wrocławskim. Współtwórca Instytutu Zoologii, organizator i kierownik Katedry Anatomii Porównawczej (1946-60). Prowadził badania nad morfologią i morfogenezą kręgowców.  Popularyzator wiedzy przyrodniczej, tłumacz m.in. dzieł Darwina. Aktywnie działał na rzecz ochrony przyrody, zajmował się inwentaryzacją zasobów przyrody Dolnego Śląska. Współtwórca sieci rezerwatów przyrody, w tym znanego w Europie rezerwatu ornitologicznego „Dolina Baryczy”. Współorganizator i pierwszy przewodniczący Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego.

Zobacz również: