Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie po 1945 r. > Stefko

Stefko
3b74a-stefko.jpg

Profesorowie po 1945 r.

Kamil Stefko

(1875-1966)

Prawnik.

Specjalista w dziedzinie postępowania cywilnego. Profesor (1919), rektor (1933-34) Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Od 1932 członek Trybunału Kompetycyjnego; członek Komisji Kodyfikacyjnej RP, w której był głównym referentem projektu ustawy: prawo o ustroju sądów powszechnych, sądowego prawa egzekucyjnego i prawa upadłościowego.  Wykładowca tajnych kursów prawa na UJ podczas II wojny światowej. Współorganizator wraz ze S. Kulczyńskim Uniwersytetu Wrocławskiego (1945) i Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu (1946) -  był jej pierwszym rektorem (do 1951). Pierwszy dziekan Wydziału Prawno-Administracyjnego UWr (1945-46). Doktor h.c. Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu (1964).

Ważniejsze publikacje: O omieszkaniu wedle procedury austriackiej (1907), Faktyczne przytoczenia stron w procesie cywilnym (1909), Egzekucyjna przysięga wyjawienia (1913), Grundprobleme des Zivilprozessrechts (1915), Dyplomatyczne zwolnienia od jurysdykcji w sprawach cywilnych (1938), Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym (1956), Wadliwe akty sądu w postępowaniu cywilnym (1964).

Zobacz również: