Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie po 1945 r. > Wysłouch

Wysłouch
0ca39-wyslouch.jpg

Profesorowie po 1945 r.

Seweryn Wysłouch

(1900-1968)

Prawnik, specjalista w dziedzinie historii państwa i prawa polskiego i litewskiego. Twórca wrocławskiej szkoły badaczy historii ustroju i prawa śląskiego.

Był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1927-39). Podczas II wojny światowej pracował fizycznie na Kujawach (1945). Od 1945 profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, jego prorektor (1947-52), a także dziekan Wydziału Prawa (1956-60). Organizator i kierownik Zawodowego Studium Administracji (1959-64), założyciel i dyrektor Oddziału Instytutu Zachodniego we Wrocławiu (1949-53). Współzałożyciel Instytutu Śląskiego w Opolu i przewodniczący jego Rady Naukowej (1957-60). Redaktor naczelny „Studiów Śląskich” (1958-68). Współorganizator Wystawy Ziem Odzyskanych we Wrocławiu w 1948.

Ważniejsze publikacje: Rozwój granic i terytorium powiatu kobryńskiego do połowy XVI wieku (1929), Materiały do Dziejów Nowożytnych Ziem Zachodnich (1950), Studia nad koncentracją w rolnictwie śląskim w latach 1850-1914, struktura agrarna i jej zmiany (1956).

Zobacz również: