Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie po 1945 r. > Łopuszański

Łopuszański
2eabd-lopuszanski_jan.jpg

Profesorowie po 1945 r.

Jan Łopuszański

(1923- 2008)

Fizyk.

W czasie wojny więziony przez NKWD (II-VI 1941), we Wrocławiu od VII 1945. Absolwent UWr (uczeń S. Lorii i R. Ingardena). Kierownik Zakładu (wcześniej Katedry) Metod Matematycznych Fizyki (1960-94), dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej (1970-1984), prodziekan (1957-58) i dziekan (1962-64) Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego. Członek-korespondent PAN od 1976 (rzeczywisty od 1986), członek Akademii Umiejętności w Krakowie od 1996. Współinicjator Międzynarodowych Zimowych Szkół Fizyki Teoretycznej w Karpaczu (od 1964).

Pola badawcze: fizyka statystyczna, kwantowa aksjomatyczna teoria pola, symetria, mechanika klasyczna i fizyka cząstek elementarnych. Laureat szeregu nagród naukowych m.in. Nagroda Prezesa RM – 2001 r.

Ważniejsze publikacje: Some Remarks on the Asymptotic Behaviour of the Cosmic Ray Cascade for Large Depth of the Absorber (1955), Fizyka statyczna (z A. Pawlikowskim, 1969), On Some Properties of Physical Symmetries (1971), All Possible Generators of Supersymmetries of the S-Matrix (1975), Rachunek spinorów (1985), An Introduction to Symmetry and Supersymmetry in Quantum Field Theory (1991).  

Zobacz również: