Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie po 1945 r. > Wanke

Wanke
4d14d-wanke_adam.jpg

Profesorowie po 1945 r.

Adam Wanke

(1906-1971)

Antropolog.

Absolwent UJK we Lwowie. Od 1946 na UWr, tutaj doktorat 1947, doc. (1954), prof. (1957). W latach 1956-71 kierownik Zakładu Antropologii Instytutu Zoologicznego UWr. 1956-65 kierownik Zakładu Antropologii PAN we Wrocławiu. Prowadził również zajęcia z antropologii i biologii w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego, kierował Pracownią Antropol. Szpitala Psychiatrycznego we Wrocławiu.
Członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego 1959–1965; przewodniczący Polskiej Sekcji Przystosowalności Człowieka w Komitecie Narodowym Międzynarodowego Programu Biologicznego.

Główne zainteresowania naukowe: zagadnienia taksonomiczne. Uczeń i kontynuator polskiej (syntetycznej) szkoły antropologicznej Jana Czekanowskiego.  Twórca oryginalnego warsztatu metodycznego (metody: stochastycznej korelacji wielorakiej 1949/1950; punktów odniesienia - zwana „metodą Wankego” 1950), otwierającego nowy etap w rozwoju antropologii etnicznej. Jego propozycje znajdowały zastosowanie w wielu innych dyscyplinach. Inicjator i organizator badań terenowych, dotyczących zagadnień genetycznych w populacjach ludzkich (1964–1970).

Od 1964 ; red. nacz. „Materiałów i Prac Antropologicznych” (1955–1971); członek założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Biometrycznego (1965–1971); członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (1955–1971); przewodniczący Komitetu Antropologii PAN (1965–1971).

Zobacz również: