Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie po 1945 r. > Mejbaum-Katzenellebogen

Mejbaum-Katzenellebogen
b159c-mejbaum.jpg

Profesorowie po 1945 r.

Wanda Mejbaum-Katzenellebogen

(1914-1986)

Biochemik.

Studia lekarskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.
We Wrocławiu od 1946 - kierownik Zakładu Chemii Fizjologicznej Wydziału Farmacji Akademii Medycznej (1959-68) i Zakładu Biochemii Uniwersytetu Wrocławskiego (1959-84), dyrektor Instytutu Botaniki UWr (1964-68) oraz Instytutu Botaniki i Biochemii (1971-73), dziekan Wydziału Farmacji AM (1962-64).

Badania z zakresu chemii klinicznej, enzymologii, biochemii roślin, prace analityczne (zwłaszcza zastosowanie kwasu taninowego do oznaczania i preparacji białek roślinnych i zwierzęcych – tzw. metoda „wrocławska”).

Ważniejsze publikacje: Ćwiczenia z biochemii dla biologów (1981), Fenole w roślinach (1981).

Zobacz również: