Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie po 1945 r. > Modelski

Modelski
ddba7-modelski_teofil.jpg

Profesorowie po 1945 r.

Teofil Emil Modelski

(1881-1967)

Historyk mediewista, archiwista, bibliograf.

W latach 1904-1909 studia historyczne na UJK we Lwowie (dodatkowo jeden rok studiów w Berlinie). W 1909 obronił doktorat i złożył egzamin nauczycielski dla szkół średnich co umożliwiło mu pracę w gimnazjach lwowskich aż do 1924 r. Ponadto w latach 1909-18 praca w Archiwum UJK. Habilitacja z historii powszechnej średniowiecza i historii krajów naddunajskich (1917). 1917-24 docent na UJK; sekretarz Towarzystwa Historycznego we Lwowie oraz redaktor Kwartalnika Historycznego (1918 -19).W 1924 mianowany profesorem nadzwyczajnym historii na USB. W X 1930 powrócił do Lwowa by objąć profesurę. Dodatkowo od 1930  kierownik Archiwum, 1933/34 dziekan Wydziału Humanistycznego.
Po wojnie krótko na UJ w Krakowie (1945). Od 15 I 1946 związał się z UWr obejmując kierownictwo Katedry Historii Średniowiecznej oraz funkcję prodziekana Wydziału Humanistycznego (po objęciu przez dziekana J. Kowalskiego stanowiska prorektora - zmienioną na dziekana). którą pełnił w latach 1946-50. Dekretem Ministra Szkół Wyższych i Nauki przeniesiony w stan  spoczynku z powodu przekroczenia granicy wieku (30 IX 1950). Ze względu na fakt, że od 1946 społecznie zajmował się ratowaniem i porządkowaniem archiwaliów poniemieckich rektor S. Kulczyński wywalczył dla niego etat w uniwersyteckim Archiwum. Od października 1950 r. objął funkcję pierwszego polskiego dyrektora tej jednostki, którą kierował do przejścia na emeryturę (1960).

Zainteresowania naukowe: geografia historyczna wczesnego i późnego średniowiecza, stosunki polsko-ruskie i polsko-litewsko-krzyżackie w XV w. oraz polityczne dzieje powszechne i Polski. Zajmował się także pracami z zakresu bibliografii historycznej.

Zobacz również: