Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie po 1945 r. > Kokoszyńska-Lutmanowa

Kokoszyńska-Lutmanowa
6e5b8-kokoszynska-lutmanowa.jpg

Profesorowie po 1945 r.

Maria Kokoszyńska-Lutmanowa

(1906-1981)

Filozof i logik, żona R. Lutmana.

Od 1930 asystentka w Katedrze Filozofii Uniwersytetu Jana Kazimierza. Znawczyni filozofii Koła Wiedeńskiego, z którym pozostawała w ścisłych kontaktach, a także semantycznej teorii prawdy Tarskiego.
Od 1948 na Uniwersytecie Wrocławskim. Kierownik Katedry Logiki i Metodologii Nauk (1950-76), dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego (1951-54), prorektor (1955-56).

Prace z zakresu metodologii nauk (indukcja, dedukcja, analityczność), filozofii (doświadczenie jako podstawa poznania, neopozytywizm a marksizm, pojęcie prawdy) i logiki ogólnej (teoria definicji, semantyka).

Zobacz również: