Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie po 1945 r. > Maleczyński

Maleczyński
79892-maleczynski.jpg

Profesorowie po 1945 r.

Karol Maleczyński

(1997-1968)

Historyk, mąż Ewy.

na UJK oraz w Archiwum Ziemskim we Lwowie (do 1939).
We Wrocławiu od V 1945. Członek Grupy Naukowo-Kulturalnej. Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego (1946-52), kierownik Katedry Historii Śląska i Śłowiańszczyzny Zachodniej (1953-57), Historii Polski i Powszechnej do XV w. (1957-60) oraz Nauk Pomocniczych (1960-68). Organizator i kierownik Oddziału Instytutu Śląskiego (1945-50). Prezes Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii (1946-68).

Pola badawcze: polityka średniowiecza, geneza miast polskich, średniowieczny Śląsk, wydawanie zabytków historiograficznych.

Ważniejsze publikacje: Najstarsze targi w Polsce i ich stosunek do miast pod kolonizacją na prawie niemieckim (1926), Dzieje Wrocławia, cz. I (1948), Bolesław Krzywousty (1946), Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich (1951), wydawca Kroniki Galla Anonima (1952), Codex diplomaticus Silesiae (z A. Skowrońską, 1951-64).

Zobacz również: