Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie po 1945 r. > Sembrat

Sembrat
70bbe-sembat.jpg

Profesorowie po 1945 r.

Kazimierz Sembrat

(1902-1988)

Zoolog, cytolog, embriolog.

Od 1920 studia na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, od 1921 demonstrator w Instytucie Zoologii u prof. J. Hirschlera, profesor i kierownik Katedry Zoologii i Anatomii Porównawczej (1939-41), usunięty przez Niemców z uczelni do 1944 pracował w zakładzie szczepionek antytyfusowych prof. R. Weigla. Uczestniczył w tajnym nauczaniu, ranny w powstaniu warszawskim (1944).  
Pierwszy dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego (1945), dyrektor Instytutu Zoologii UWr (1945-72) i kierownik Katedry, a następnie Zakładu Zoologii Ogólnej.

Zainteresowania naukowe: embriologia doświadczalna i opisowa, cytologia, faunistyk.

Założyciel i redaktor naczelny „Przeglądu Zoologicznego” (1950-72), redaktor naczelny „Zoologica Poloniae” (1948-72), prezes (1953-65), a od 1972 członek Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Doktor h.c. UWr.

Autor podręcznika „Histologia porównawcza zwierząt” (t. 1-2, 1981), współautor 7 podręczników i opracowań popularnych, monografii; ponad 500 publikacji (ok. 100 na podstawie własnych badań), prac przeglądowych, recenzji, omówień artykułów.

Zobacz również: