Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie po 1945 r. > Jahn

Jahn
6785c-jahn.jpg

Profesorowie po 1945 r.

Alfred Jahn

(1915-1999)

Geograf i geomorfolog, badacz krain polarnych, twórca wrocławskiej szkoły geomorficznej.
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1962-68 Swą postawą chlubnie zapisał się w czasie wydarzeń marcowych.

Wychowanek Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (uczeń A. Zierhoffera i E. Romera).
Od 1949 we Wrocławiu. Kierownik Katedry Geografii Fizycznej, później do 1993 Zakładu Geomorfologii w Instytucie Geograficznym UWr (1958-68 jego dyrektor), prorektor uczelni (1959-62). 
Od 1971 członek korespondent, od 1982 członek rzeczywisty PAN. Uczestnik wypraw polarnych na Grenlandię, Spitsbergen , Arktykę Kanadyjską, Alaskę i Syberię.
Współzałożyciel i pierwszy Prezes Polskiego Klubu Polarnego. Prezes Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Redaktor „Czasopisma Geograficznego” (1968-97) i wydawnictwa uniwersyteckiego (1961-67).
W 1980 objął przewodnictwo Społecznego Komitetu Odbudowy Panoramy Racławickiej i doprowadził do jej udostępnienia we Wrocławiu w 1985. Laureat Nagrody Miasta Wrocławia i Nagrody Prasy Dolnośląskiej (1985). W 1995 otrzymał godność Honorowego Obywatela Wrocławia.
Doktor h.c. UWR (1985), UMCS w Lublinie (1987), UAM w Poznaniu (1990) i Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie (1999).

Autor ok. 380 prac, głównie z zakresu geomorfologii peryglacjalnej i regionalnej, geologii czwartorzędu oraz współczesnych procesów rzeźbotwórczych.

Zobacz również: