Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie po 1945 r. > Ładosz

Ładosz
aa290-ladosz.jpg

Profesorowie po 1945 r.

Jarosław Ładosz

(1924-1997)

Filozof, logik.

W czasie II wojny światowej uczestnik tajnego nauczania, od X 1942 więzień Pawiaka i obozów koncentracyjnych (Oświęcim, Sachsenhausen). Po wyzwoleniu działacz organizacji młodzieżowych (ZWM, AZWM „Życie”, ZAMP, ZMP).
We Wrocławiu od 1959. Kierownik Zakładu Filozofii Akademii Medycznej do 1966, kierownik Katedry Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego do 1969 r. W latach 1969-73 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Kierownik Zakładu (najpierw Katedry) Filozofii Marksistowskiej UWr (1973-81). Dyrektor Instytutu Filozofii, Socjologii i Logiki UWr (1973-80). Od 1981 pracownik naukowy Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie.

Ważniejsze publikacje: Materializm dialektyczny (1969), Marksistowska teoria walki klas (1969), Socjalizm i komunizm (1985).

Zobacz również: