Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie po 1945 r. > Loria

Loria
e773f-loria.jpg

Profesorowie po 1945 r.

Stanisław Loria

(1883-1958)

Fizyk.

Studia w Krakowie, Lipsku, Wrocławiu, Getyndze i Berlinie. Od 1910 praca na Uniwersytecie Jagiellońskim, 1913-14 Manchester, 1915-16 Wiedeń, 1919-23 Uniwersytet Jana Kazimierza (kierownik seminarium fizyki matematycznej), 1923-25 University of California, Berkeley. Od 1926 ponownie UJK (kierownik Katedry Fizyki Doświadczalnej w latach 1927-41; również na Uniwersytecie im. Iwana Franki,), prodziekan (1927-28) i dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (1926-27).
We Wrocławiu od V 1945, pełnił funkcję zastępcy Delegata Ministra Oświaty na Dolnym Śląsku. Kierownik Zakładu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego (1945-51), prorektor UWr i Politechniki (1946-47). Delegat UWr w Miejskiej Radzie Narodowej, od 1951 pracownik Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ważniejsze publikacje: Z historii zagadnień i metod psychologii (1908), Dyspersja światła w parach metali (1909), Względność i grawitacja. Teoria A. Einsteina (1921).

Zobacz również: