Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie po 1945 r. > Ingarden

Ingarden
5ce0e-ingarden_roman.jpg

Profesorowie po 1945 r.

Roman Stanisław Ingarden

(1920-2001)                                    

Fizyk.                                                        

Studia na Uniwersytecie we Lwowie (w latach 1937-38 słuchacz wykładów m.in. S. Banacha, H Steinhausa, S. Lorii, kontynuował naukę po wybuchu wojny). Absolwent UJ. Doktorat „O idealnym odwzorowaniu przestrzeni w mikroskopie elektronowym” na UW (1946). Od 1945 pracownik naukowy UWr, tutaj: st. asystent w Katedrze Fizyki – od 1945.; z-ca prof. 1949–1954 r.; prof. nadzwyczajny  1954 r.; prof. zw. (Instytut Fizyki Teoretycznej) – 1964. Kierownik: Grupy Optyki Geometrycznej Instytutu Matematyki PAN (1950-55), Zakładu Niskich Temperatur Instytutu Fizyki PAN (1956-60), Zakładu Fizyki Teoretycznej Inst. Niskich Temp. i Badań Strukturalnych PAN (1960-66). W 1966 przeniósł się na UMK w Toruniu gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę (1991). Dyrektor Instytutu Fizyki UMK 1969-1986, kierownik Katedry Termodynamiki i Teorii Promieniowania (1966-1969), Katedry Fizyki Teoretycznej (1969-1986) i Katedry Fizyki Statystycznej (1986-1991). Twórca czasopism Reports on Mathematical Physics (1970) i Open Systems and Information Dynamics (1992), które znajdują się na liście filadelfijskiej. Członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN i wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Dr h.c. UMK – 1996 r.

Autor i współautor licznych prac naukowych z zakresu fizyki matematycznej, kilkunastu podręczników i skryptów z fizyki teoretycznej i matematyki, a także książek o charakterze filozoficzno-historycznym. Był znawcą współczesności, historii, kultury i języka japońskiego.

Wybrane prace: Elektrodynamika klasyczna (1979), Mechanika klasyczna (1980,) Analiza matematyczna dla fizyków (1981), Mechanika kwantowa: ujęcie w przestrzeni Hilberta (1989), Fizyka statystyczna i termodynamika (1990),  Algebra z geometrią dla fizyków (1993), Fizyka i fizycy: studia i szkice z historii i filozofii fizyki (1994), O fizyce i innych naukach ścisłych w Wilnie, Toruniu i gdzie indziej: rozmowy z profesorami Kazimierzem Antonowiczem, Wilhelminą Iwanowską, Leonem Jeśmanowiczem, Jerzym Rayskim (2005).

Zobacz również: