Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie po 1945 r. > Bigo

Bigo
e9152-bigo_tadeusz.jpg

Profesorowie po 1945 r.

Tadeusz Bigo

(1894-1975)

Prawnik.

Doktorat z prawa na UJ (1919), habilitacja na UJK we Lwowie (1928), prof. nadzwyczajny i kierownik katedry prawa administracyjnego UJK (1939). Podczas okupacji uczestniczył w tajnym nauczaniu we Lwowie i Warszawie (1941-44), w 1945 organizował w Krakowie zaciąg pracowników naukowych na Uniwersytet Wrocławski.
Od 1946 profesor UWr i kierownik katedry Prawa Administracyjnego, 1946/47 i 1948/49 prodziekan, 1949/50 i 1951-54 dziekan Wydziału Prawa.
Specjalista w dziedzinie prawa administracyjnego , a zwłaszcza zagadnień związanych z teorią samorządu terytorialnego (twórca klasycznej definicji tegoż).
Współtwórca WSH we Wrocławiu oraz Szkoły Nauk i Administracji i Prawa Administracyjnego.
Nie dożył wręczenia przyznanego mu tytułu doktora h.c. UWr

Wybrane prace: Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego (1928), Z ustrojowych zagadnień samorządu (1933), Prawo administracyjne: instytucje ogólne (1948), Prawo administracyjne cz. 2-3 (1952).

Zobacz również: