Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie po 1945 r. > Jakóbiec

Jakóbiec
0af30-jakobiec.jpg

Profesorowie po 1945 r.

Marian Jakóbiec

(1910-1998)

Slawista, historyk literatur słowiańskich.

Studia slawistyczne i polonistyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, uzupełniające w Pradze i Belgradzie. W czasie wojny żołnierz Batalionów Chłopskich, zastępca szefa okręgowego BIP Delegatury Rządu we Lwowie, attache prasowy i kulturalny ambasady polskiej w Belgradzie (1945-47).
We Wrocławiu od VI 1947. Kierownik Katedry Historii Literatury Rosyjskiej i innych Literatur Słowiańskich (1947-53), Filologii Rosyjskiej (od 1953), dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej (1971-73), organizator i dziekan Wydziału Filologicznego (1951-53, 1960-61), prorektor UWr (1961-65).

Pola badawcze: twórczość Puszkina, stosunki lit. polsko-rosyjskie XVIII-XIX w. , literatura ukraińska i narodów Jugosławii.

Ważniejsze publikacje: Jugosłowiańska epika ludowa (1948), LiteraLitetura rosyjska w wykładach paryskich Adama Mickiewicza (1956), Iwan Franko (1958), red. i współautor Historii literatury rosyjskiej (1976).

Zobacz również: