Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie po 1945 r. > Ziółkowski

Ziółkowski
6bf1b-ziolkowski_jozef.jpg

Profesorowie po 1945 r.

Józef Julian Ziółkowski

(1934-2008)

Chemik

Absolwent Politechniki Wrocławskiej (1957). Z UWr związany od 1956, doktorat (1964), habilitacja (1973), profesora nadzwyczajny w 1976,  zwyczajny 1984. Trzykrotnie pełnił funkcję prorektora, przez 8 lat był dyrektorem Instytutu Chemii oraz współorganizatorem i pierwszym dziekanem Wydziału.

Od początku zajmował się chemią nieorganiczną, a w szczególności chemią koordynacyjną i katalizą homogeniczną z udziałem związków metali przejściowych, którą zainicjował w końcu lat 60. jako nowy kierunek w Polsce. Za istotne osiągnięcie naukowe należy uznać opracowanie kilkunastu układów katalitycznych i potencjalnych katalizatorów przemysłowych. Jego prace stanowią trwały i istotny wkład do poznania struktury i reaktywności związków kompleksowych i metaloorganicznych.
Doktor h.c. Uniwersytetu w St. Petersburgu (2000) i UJ (2005). Członkostwo Academia Europea (od 2000). Redaktor naczelny „Wiadomości Chemicznych”, członek komitetów redakcyjnych m.in. „Polish Journal of Applied Chemistry”, „Oxidation Communications” , „Russian Journal of Coordination Chemistry”. Organizator lub współorganizator Letnich Szkół Chemii Koordyncyjnej, w latach 1969-2004 odbyło się 15 konferencji.

Autor dwóch wdrożeń przemysłowych związanych z ochroną środowiska, ponad 250 publikacji naukowych, edytor lub współedytor 10 książek.

Zobacz również: