Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie po 1945 r. > Kosiba

Kosiba
3aaf1-kosiba_aleksander.jpg

Profesorowie po 1945 r.

Aleksander Kosiba

(1901-1981)

Klimatolog, glacjolog, badacz polarny. Twórca wrocławskiej szkoły klimatologicznej.

Studia na UJK we Lwowie (1923-28), tamże asystent-wolontariusz (1926-28). Habilitacja na UJ (1945). W latach 1929-34 prowadził badania glacjologiczne w Laponii, na Grenlandii i Islandii, w 1937 zorganizował pierwszą polską wyprawę na Grenlandię. 1945 stworzył Katedrę Meteorologii i Klimatologii oraz Obserwatorium Meteorologiczne UWr, 1954-56 organizował badania w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym i w Sudetach. 1957 badania w ramach Międzynarodowego Roku Geofizyki oraz założenie Obserwatorium  Meteorologicznego na Szrenicy. 1957-60 organizował i kierował badaniami glacjologicznymi w ramach polskich wypraw polarnych na Spitsbergen. Organizator badań bilansu energetycznego lodowców Spitsbergenu, ich ruchu i zasięgu oraz zmian klimatu ziem śląskich. 1947-79 redaktor „Prac Zakładu i Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii UWr”.

Autor ponad 170 rozpraw naukowych, członek Międzynarodowej Komisji Śniegu i Lodu, członek honorowy Norweskiego Towarzystwa Geofizycznego, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Geofizycznego. Jego imieniem nazwano przełęcz na Spitsbergenie (Kosiba-passet).

Zobacz również: