Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie po 1945 r. > Zwierzycki

Zwierzycki
4ce9b-zwierzycki.jpg

Profesorowie po 1945 r.

Józef Zwierzycki

(1888-1961)

Geolog, badacz Afryki i Archipelagu Malajskiego, gdzie spędził blisko ćwierć wieku, prowadząc badania stratygraficzne i tektoniczne oraz poszukiwania złóż ropy naftowej i rud metali.

Był dyrektorem służby geologicznej holenderskich Indii Wschodnich. Po powrocie do Polski w 1938 objął kierownictwo Wydziału Nafty i Soli w Państwowym Instytucie Geologicznym. W czasie wojny zesłany do Oświęcimia. We Wrocławiu od 1945. Współorganizował Politechnikę - był kierownikiem Katedry Geologii Złóż Minerałów Użytecznych i pierwszym dziekanem Wydziału Hutniczego (do jego likwidacji w 1946). organizator pierwszego po wojnie Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego we Wrocławiu (1946). Od 1947 kierownik Katedry Geologii Stratygraficznej Uniwersytetu Wrocławskiego; od 1948 profesor UWr. Inicjator badań geologicznych, które doprowadziły do odkrycia złóż rud miedzi w okolicy Lubina i Polkowic.

Ważniejsze prace: On Tectonic Movements in the East Indian Archipelago (1929), Sole potasowe na północ od Wrocławia (1951), Pojęcie geosynkliny w świetle nowszych badań Indonezji (1957).

Zobacz również: