Multimedialna BAZA DANYCH

Kolekcje Uniwersyteckie > Zegary słoneczne > Zegar poziomy z kompasem, przenośny

Zegary słoneczne

Zegar poziomy z kompasem, przenośny

Anglia, ok. 1750 r.

Zegar wraz z kompasem umieszczony w mosiężnej, cylindrycznej puszce, zamykanej lekko wypukłym wiekiem, średnica puszki kompasowej 8,5 cm, grubość wraz z wiekiem 2,5 cm.
Tarcza zegara z precyzyjnie wyznaczoną obwodową podziałką czasową z dokładnością do 5 minut, pełne godziny opisane cyframi rzymskimi w zakresie: IV-XII-VIII. Składany gnomon o kącie nachylenia około 51°. Na łuku wspierającym gnomon oraz wzdłuż krawędzi gnomonu wygrawerowana wstęga liści dębowych – motyw charakterystyczny dla londyńskich wytwórców instrumentów naukowych.
Dolną część puszki wypełnia kompas, papierowa tarcza z 32-kierunkową różą wiatrów oraz podziałką azymutu z dokładnością do 1°.
Na zewnętrznej, spodniej stronie puszki kompasowej wygrawerowane: Josiah Jones.
Pierwotnie również wewnętrzna strona wieka wyklejona była arkuszem przedstawiającym różę wiatrów.

Sygnatura Josiah Jones na spodniej stronie obudowy, wskutek braku świadectw takiego wytwórcy, odnosi się najpewniej do właściciela zegara.
Prezentowany zegar należy do popularnego w XVIII i XIX-wiecznej Anglii typu poziomych zegarów przenośnych. Precyzyjne wykonanie wskazuje na warsztat londyński znany z identycznego egzemplarza zegara, który znajduje się w zbiorach Museum History of Science w Oxfordzie.

Materiał, technika:
mosiądz grawerowany, papier

Literatura:
R. Zaczkowski (red.), Katalog zegarów słonecznych, Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, Jędrzejów, 2013

Zobacz również: