Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Rektorzy UWr > Prof. Zdzisław Latajka

Prof. Zdzisław Latajka
d4ec8-17_latajka001_www.jpg
54717-17_latajka002_www.jpg

Rektorzy UWr

Prof. Zdzisław Latajka

ur. 22 października 1948 r. w Ostrowie Wielkopolskim

rektor UWr 1 września 2002 – 31 sierpnia 2005

Chemik. Na czas jego kadencji rektorskiej przypadły uroczystości związane z obchodami 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Wydziału Matematyki, Chemii i Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktoryzował się w roku 1978. W 1999 roku otrzymał tytuł profesora chemii. W latach 1995-1999 prorektor. Członek kolegium redakcyjnego Wiadomości Chemicznych. W latach 1992-1995 sekretarz Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W latach 1997-1999 członek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, od 1999 Przewodniczący Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju oraz członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Autor wielu prac z dziedziny chemii (głównie chemii kwantowej). Wyróżniany nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu: w 1993 za pracę habilitacyjną, w 2000 za badania naukowe oraz w 2001 za prace w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Ponadto otrzymał w 2000 roku Złoty Krzyż Zasługi, a w 2001 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej.

 

Autorka portretu: Teresa Buczyńska

Zobacz również: