Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Rektorzy UWr > Prof. Jan Mozrzymas

Prof. Jan Mozrzymas
896e1-12_mozrzymas003_www.jpg
76160-12_mozrzymas006_www.jpg

Rektorzy UWr

Prof. Jan Mozrzymas

ur. 1937, zm. 2006

rektor UWr 1 września 1984 – 31 sierpnia 1987

Fizyk teoretyk. Absolwent UWr (uczeń J. Rzewuskiego), kierownik Zakładu Teorii Pola (1988-97), prodziekan (1972-75) i dziekan (1981-84) Wydz. Mat.-Fiz.-Chem., rektor UWr (1984-87), inicjator i współorganizator Studium Generale (od 1992), członek Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu (od 1994). Pola badawcze: teoria symetrii w fizyce oraz problematyka harmonii w przyrodzie.

Ważniejsze publikacje: Zastosowanie teorii grup w fizyce (1972), Ewolucja idei symetrii (1992), Harmonia sfer niebieskich i muzyka abstrakcyjnych symetrii (z A. Wolańskim, 1993).

 

Autor portretu: Marek Wałęga

Zobacz również: