Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Rektorzy UWr > Prof. Henryk Ratajczak

Prof. Henryk Ratajczak
5a1cf-11_ratajczak001_www.jpg
cb3db-11_ratajczak002_www.jpg

Rektorzy UWr

Prof. Henryk Ratajczak

ur.  30 września 1932 w Kadobnej k. Kałusza

rektor UWr 16 sierpnia 1982 – 31 sierpnia 1984

Chemik. Ukończył Politechnikę Wrocławską, gdzie należał do uczniów Lucjana Sobczyka. Następnie rozpoczął pracę naukową na Uniwersytecie Wrocławskim. Przez wiele lat był kierownikiem Zakładu Chemii Teoretycznej i Fizyki Chemicznej Uniwersytetu Wrocławskiego (1969–1995). W latach 1970–1979 był wicedyrektorem Instytutu Chemii UWr, a w latach 1979–1984 i 1987–1991 jego dyrektorem. W latach 1982-1984 piastował funkcję rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracował w Polskiej Akademii Nauk, gdzie zorganizował i kierował Zakładem Spektroskopii Molekularnej Instytut Niskich Temperatur PAN (1989–1996). Od 1996 do 2004 roku był dyrektorem Stacji Naukowej PAN w Paryżu. Jest członkiem wielu zagranicznych akademii nauk, w tym: Indyjskiej Akademii Nauk (od 1992), Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury (od 1991). Laureat wielu nagród, w tym paryskiej Kultury. Autor wielu publikacji naukowych z dziedziny chemii.

Wśród zainteresowań badawczych prof. Ratajczaka są: chemia teoretyczna i fizyka chemiczna, spektroskopia molekularna, oddziaływania międzycząsteczkowe i fizykochemia ciała stałego.

Ważniejsze publikacje: On some problems of molecular interaction (z W.J. Orville-Thomasem, 1980), Properties of H-bonding in the Infraced Spectral Range (z S. Bratosem, 1991), Proton Transfer Along the Hydrogen Bridge in Some Hydrogen-Bonded Molecular Complexes (1992), Theory of Strong Coupling Between the High-Vibration Frequency and Iow Frequency Phonons (z A.M. Yaremko, 1995,1999).

 

Autorka portretu: Teresa Buczyńska

Zobacz również: