Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Rektorzy UWr > Prof. Mieczysław Klimowicz

Prof. Mieczysław Klimowicz
da27a-13_klimowicz001_www.jpg
c9519-13_klimowicz002_www.jpg

Rektorzy UWr

Prof. Mieczysław Klimowicz

ur. 14 grudnia 1919 w Sokalu, zm. 6 sierpnia 2008 we Wrocławiu

rektor UWr 1 września 1987 – 31 sierpnia 1990

Historyk literatury. Żołnierz września 1939, zbiegł z niewoli radz., żołnierz AK (1942-45) i WiN (1945-47; kmdt. w Tyszowcach), we Wrocławiu od 1947, praca w Bibliotece ZNiO, absolwent UWr (uczeń T. Mikulskiego), kier. Pracowni Oświecenia IBL PAN we Wrocławiu (1953-61), od 1958 prac. nauk. UWr, prodziekan (1964-65) i dziekan (1969-72) Wydz. Filolog., prorektor (1972-75) i rektor (1987-90), czł. PAN (od 1977), dr h.c. Uniwersytetu Ch. de Gaulle'a w Lille (1989) i UWr (2000). Pola badawcze: literatura pol. XVIII w., zagadnienia związane z romansem i poematem heroikomicznym epoki Oświecenia, teatr oświeceniowy i pol.-franc. stosunki kult., dzieje komedii dell'arte i opery wł. w Niemczech oraz Polsce, studia nad twórczością I. Krasickiego.

Ważniejsze publikacje: Początki teatru stanisławowskiego 1765-73 (1965), Oświecenie (1972, wiele wyd.), L'homme des Lumières en Pologne au vu de l'historie (1974), Le théâtre des Lumieres l Varsovie (1979), La commedia dell'arte alla corte di Augusto III di Sassonia (1748-56) (1988 z W. Roszkowską), Literatura Oświecenia (1988, 1990).
Prace edytorskie: I. Krasicki, Myszeidos. Pieśni 10 (1954).

 

Autor portretu: Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki

Zobacz również: