Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Rektorzy UWr > Prof. Stanisław Kulczyński

Prof. Stanisław Kulczyński
9ab0c-01_kulczynski003_www.jpg
9e86d-01_kulczynski001_www.jpg

Rektorzy UWr

Prof. Stanisław Kulczyński

ur. 9 maja 1895 w Krakowie, zm. 12 lipca 1975 w Warszawie

delegat Ministra Oświaty 20 kwietnia 1945 – 31 sierpnia 1946
p.o. rektor UWr i PWr 1 września 1946 – 31 września 1947
rektor UWr i PWr 1 października 1947 – 31 października 1951

Pseud. Zygmunt Nowicki, biolog, botanik, działacz polityczny. Studia zoologiczno-botaniczne odbył na Uniwersytecie Jagiellońskim (był uczniem M. Raciborskiego i W. Szafera) oraz uniwersytecie w Wiedniu (R. von Wettstein). Był kierownikiem Katedry Systematyki i Morfologii Roślin na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (1924–1939), dziekanem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (1934–1936) i rektorem (1936–1937). W czasie wojny został delegatem Rządu RP na wychodźstwie na Obszar Lwów. Był uczestnikiem tajnego nauczania UJ 1944. We Wrocławiu przebywał od maja 1945 i stał na czele Grupy Naukowo-Kulturalnej. Był głównym organizatorem i pierwszym rektorem UWr i PWr (1945–1951), kierował też Katedrą Morfologii i Systematyki Roślin (1945–1960, 1962–1969). Był współzałożycielem i członkiem Polskiej Akademii Nauk (od 1952), współorganizatorem i pierwszym prezesem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (1946–1956). Poseł do Krajowej Rady Narodowej (1946), na Sejm (1952–1972), wicemarszałek Sejmu (1952–1956), zastępca przewodniczącego Rady Państwa (1956–1969). Doktor honoris causa Akademii Medycznej (1961), Uniwersytetu Wrocławskiego (1963), Politechniki Wrocławskiej (1965).  

W swoich badaniach zajmował się paleobotaniką, geografią, systematyką i fitosocjologią roślin, naukowymi podstawami ochrony roślin, torfoznawstwem. Opisał stratygrafię torfowisk i bagien Polesia pod kątem melioracji, opracował teorię mechanizmu wzrastania torfowisk wysokich i niskich. Uzasadnił tezę o jednoczesnej wędrówce roślinności tundrowej i pontyjskiej w okresie glacjalnym.

Ważniejsze publikacje: Flora polska (...) Paprotniki, iglaste i jednoliścienne (1919), Rośliny polskie (1924 z W. Szaferem i B. Pawłowskim), Flora polska (É) Dwuliścienne wolnopłatkowe, Dwukwiatowe (1927 z J. Paczoskim i B. Pawłowskim), Die altdiluvialen Dryasfloren der Gegend von Przemyśl (1932), Torfowiska Polesia (1939–1940), Geneza karbońskich złóż węglowych (1952).

 

Autor portretu: Antoni Michalak

Zobacz również: