Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Rektorzy UWr > Prof. Roman Duda

Prof. Roman Duda
636aa-15_duda003_www.jpg
5cf21-15_duda002_www.jpg

Rektorzy UWr

Prof. Roman Duda

ur. 27 lutego 1935 w Starych Brodach

rektor UWr 7 lutego 1995 – 31 sierpnia 1999

Matematyk. Absolwent UWr (uczeń B. Knastera i E. Marczewskiego); praca na UWr (1956-61 i od 1981) i w Instytucie Matematyki PAN w Warszawie (1961-81); kierownik Zakładu Geometrii UWr (1981-84), kierownik Zakładu Historii i Metodologii Matematyki (1988-96), dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (1984-85). Współzałożyciel Towarzystwa Kursów Naukowych (1978), uczestnik wrocławskiej Rady Jedności, przewodniczący Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu (1982-84), członek Komitetu Obywatelskiego przy przew. NSZZ "Solidarność" (1988-89), członek Wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" (IV-VI 1989), uczestnik obrad Okrągłego Stołu (II-IV 1989), senator RP (1989-91), podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (1991-93), współzałożyciel i pierwszy prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Narodowej (1990-92), członek European Academy of Science, Art and Humanities w Paryżu (od 2002), członek władz International Union of History and Philosophy of Science (1997-2005).

Pola badawcze: topologia, dydaktyka, historia i filozofia matematyki. Publikacje: O pojęciu wymiaru (1972); Matematyka t. I-II (1973), Wprowadzenie do topologii, t.I-II (1986).

 

Autorka portretu: Teresa Buczyńska

Zobacz również: