Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Rektorzy UWr > Prof. Wojciech Wrzesiński

Prof. Wojciech Wrzesiński
0dd38-14_wrzesinski010_www.jpg
233f6-14_wrzesinski012_www.jpg

Rektorzy UWr

Prof. Wojciech Wrzesiński

ur. 4 października 1934 w Krzywosądzy, zm. 2 lipca 2013 we Wrocławiu

rektor UWr 1 września 1990 – 6 lutego 1995

Historyk. Absolwent UMK (uczeń B. Leśnodorskiego). We Wrocławiu od 1965, kierownik Zakładu Historii Najnowszej UWr (1977-85), usunięty decyzją ministra za działalność opozycyjną, ponownie 1987-99, dyr. Inst. Hist. (od 1996), dziekan Wydz. Filoz.-Hist. (1972-74), prorektor (1981-82), ustąpił po odwołaniu rektora J. Łukaszewicza, rektor UWr (1990-95), prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 1997),czł. PAU (od 1996). Pola badawcze: historia najnowsza i historia polit. XIX i XX w.; dzieje Warmii i Mazur w okresie międzywojennym, red. Komunikatów Mazursko-Warmińskich" oraz serii (po H. Zielińskim),Polska Myśl Polit. XIX i XX w.".

Ważniejsze publikacje: Ruch polski na Warmii, Mazurach i Powiślu 1920-1939 (1963), Warmia i Mazury w polskiej myśli politycznej 1864-1945 (1984), Sąsiad. Czy wróg? Ze studiów nad kształtowaniem obrazu Niemca w Polsce w latach 1795-1939 (1992), Uniwersytet Wrocławski 1945-1995 (1995).

 

Autor portretu: Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki

 

Zobacz również: