Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Rektorzy UWr > Prof. Witold Świda

Prof. Witold Świda
a4862-05_swida003_www.jpg
481a2-05_swida004_www.jpg

Rektorzy UWr

Prof. Witold Świda

ur. 10 lutego 1899 w Różampolu, zm. 21 lutego 1989 r. we Wrocławiu

rektor UWr 1 września 1959 – 31 sierpnia 1962

Prawnik. Studiował w Instytucie Handlowym w Mińsku Litewskim (1916–1917). Po wybuchu rewolucji październikowej przerwał studia i w szeregach I Wschodniego Korpusu Polskiego uczestniczył w walkach z bolszewikami (1917–1918). Zwolniony z wojska studiował w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1918), na Uniwersytecie Poznańskim, który ukończył z tytułem magistra nauk ekonomiczno-politycznych (1919–1922) oraz na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie (1922-1923), gdzie uzyskał tytuł magistra prawa. Na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie rozpoczął swoją działalność naukowo-dydaktyczną, będąc kolejno asystentem i docentem (1924–1939), doktoryzował się w 1927 i habilitował w 1932. Okres II wojny światowej spędził w Wilnie. Uczestniczył w tajnym nauczaniu uniwersyteckim i w działalności konspiracyjnej w AK. W styczniu 1945 r. wyjechał do Białegostoku i otworzył kancelarię adwokacką. Stamtąd udał się do Torunia, a następnie przeniósł się na stałe do Wrocławia, gdzie związał się z Uniwersytetem i Politechniką we Wrocławiu. Profesorem nadzwyczajnym mianowany został w 1947, tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w roku 1959. Na Uniwersytecie kierował Katedrą Prawa i Postępowania Karnego (1946-1952) oraz Katedrą Prawa Karnego (1952-1969). Stał na czele zespołu Katedr Prawa Karnego (1952-1965) i zespołu Katedr Nauk Kryminologicznych (1965-1969). Dziekan Wydziału Prawa (1954-1957), prorektor (1957-1959) i rektor (1959-1962) Uniwersytetu. Na emeryturę przeszedł w roku 1969. Pracę na uczelni łączył z praktyką prawniczą jako aplikant sądowy i adwokat (1923-1928) oraz samodzielny adwokat (1928-1939). Kancelarię adwokacką prowadził także w latach 1946-1950, będąc jednocześnie dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Był członkiem Polskiej Akademii Nauk, Wrocławskiego  Towarzystwa Naukowego oraz wielu innych zagranicznych i krajowych organizacji, a także towarzystw naukowych.

Profesor Witold Świda, twórca wrocławskiej szkoły prawa karnego i kryminologii, specjalizował się w teorii prawa karnego, kryminologii, polityce karnej i naukach penitencjarnych. Stworzył i rozwinął socjologiczną metodę badań w polskim prawie karnym. Praca (z H. Świdą) Młodociani przestępcy w więzieniu (1961) o resocjalizacji skazanych w warunkach zamkniętego zakładu karnego stała się podstawą eksperymentu wychowawczego w więzieniu dla młodocianych w Szczypiornie.

Ważniejsze publikacje: podręcznik Prawo karne (wiele wydań), O wpływie zmiany ustroju na przestępczość t. 1-2 (1960).

 

Autor portretu: Stanisław Pękalski

Zobacz również: