Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Rektorzy UWr > Prof. Edward Marczewski

Prof. Edward Marczewski
c479b-03_marczewski005_www.jpg
152e8-03_marczewski001_www.jpg

Rektorzy UWr

Prof. Edward Marczewski

ur. 15 listopada 1907 w Warszawie, zm. 17 października 1976 we Wrocławiu

p.o. rektor UWr 1 grudnia 1953 – 31 grudnia 1953
rektor UWr 1 stycznia 1954 – 26 października 1957

Matematyk. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (uczeń B. Knastera, K. Kuratowskiego, S. Mazurkiewicza, W. Sierpińskiego), wykładowca Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie (1939–1941), od 1941 przebywał w Warszawie, gdzie był uczestnikiem tajnego nauczania. Do roku 1940 nazywał się Szpilrajn. Wojnę przeżył dzięki fałszywym dokumentom na nazwisko Marczewski, które otrzymał od Władysława Bartoszewskiego. Pod koniec wojny uwięziony przez Niemców i wysłany do obozu pracy przymusowej we Wrocławiu, gdzie pozostał, przyłączając się w maju 1945 roku do Grupy Naukowo-Kulturalnej. Od 1945 roku był kierownikiem Katedry Funkcji Rzeczywistych, ale z powodów politycznych przeniesiony został w stan spoczynku w 1969 roku. Ponadto pełnił w latach 1945–1967 funkcję dyrektora Instytutu Matematycznego, był prodziekanem Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego (1947–1950), rektorem UWr (1953–1957), prezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego (1957–1959), prezesem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (1957–1959 i 1961–1964), członkiem PAN od 1966, doktorem honoris causa UWr (1973). Był współtwórcą (z H. Steinhausem) wrocławskiego ośrodka probabilistycznego. W 1946 roku , razem z Bronisławem Knasterem, Hugo Steinhausem i Władysławem Ślebodzińskim założył czasopismo matematyczne "Colloquium Mathematicum", którego był później długoletnim redaktorem naczelnym.

Wśród naukowych zainteresowań prof. Marczewskiego znajdowały się: teoria miary, teoria funkcji analitycznych, funkcji rzeczywistych, struktur algebraicznych, teoria mnogości i topologii ogólnej.

Ważniejsze publikacje: O mierzalności i warunku Baire'a (1932), O zbiorach i funkcjach bezwzględnie mierzalnych (1927), Projection in Abstract Sets (1953, z C. Ryllem-Nardzewskim), A General Scheme of the Notions of Independence in Mathematics (1957), The Number of Independent Elements in Abstracts Algebras with Unary or Binary Operations (1964).

Prof. Edward Marczewski jest pochowany we Wrocławiu na cmentarzu Świętej Rodziny przy ul. Smętnej na Sępolnie, gdzie spoczywa także dwóch późniejszych rektorów-matematyków: prof. Kazimierz Urbanik i prof. Józef Łukaszewicz, a także prof. Hugo Steinhaus.

 

Autor portretu: Stanisław Pękalski

Zobacz również: