Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Rektorzy UWr > Prof. Przemysław Wiszewski

Prof. Przemysław Wiszewski

Rektorzy UWr

Prof. Przemysław Wiszewski

ur. 12 sierpnia 1974 r. w Szprotawie.

rektor UWr 1 września 2020 – 9 marca 2022

Historyk. Z Uniwersytetem Wrocławskim związany od 1993 r. Tu studiował historię, uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych (2000 r., monografia opactwa benedyktynek w Legnicy w latach 1348-1810, nagroda premiera RP) i stopień doktora habilitowanego (2009 r., na podstawie opracowania tradycji dynastycznej rodu Piastów do 1138 r., nagroda MNiSW). Tytuł profesora otrzymał w 2015 r. (w oparciu o dorobek z zakresu przemian społecznych późnego średniowiecza i okresu nowożytnego, w tym zwłaszcza ideologii władzy). Wicedyrektor Instytutu Historycznego (2008-2012), prodziekan (2012-2016) i dziekan (2016-2020) Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, pełnomocnik Rektora UWr ds. projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (2019-2020).
Członek wielu zespołów i ciał doradczych, uczestnik licznych projektów międzynarodowych oraz kierownik trzech projektów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Członek rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu w Ostrawie. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół funkcjonowania społeczności podzielonych, zróżnicowanych etnicznie, wyznaniowo i religijnie. Szczególnie wiele uwagi poświęca badaniom porównawczym nad utrzymywaniem współpracy w tego typu społeczności w kontekście wspólnych realiów politycznych. Jest zapalonym regionalistą, miłośnikiem dziejów Śląska, a także popularyzatorem wiedzy historycznej.

 

Autor portretu: Wiesław Smętek

Zobacz również: