Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Laureaci Nagrody Nobla > Theodor Mommsen

Theodor Mommsen
25788-mommsen_theodor_s-168_23_01_www.jpg

Laureaci Nagrody Nobla

Theodor Mommsen

(1817-1903)

Historyk, poeta oraz prawnik, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1902 za dzieło Historia Rzymu (Römische Geschichte) obejmujące historię Rzymu do roku 46 pne.

Christian Matthias Theodor Mommsen rozpoczął karierę naukową jako profesor prawa w Lipsku, skąd został zwolniony w 1950 roku za działalność polityczną na rzecz demokracji. W 1852 został profesorem prawa rzymskiego w Zurychu a w latach 1854-58 profesorem prawa we Wrocławiu, od 1858 profesor historii starożytnej w Berlinie.
W latach (1873—1882) wystąpił w parlamencie jako przeciwnik Bismarcka. Objął kierownictwo „Corpus Inscriptionum Latinarum” i redakcję części „Monumenta Germaniae Historica” („Auctores Antiquissimi”).

W uzasadnieniu Komitetu Noblowskiego: "Jeden z największych pisarzy historycznych"...

Zobacz również: