Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Laureaci Nagrody Nobla > Paul Ehrlich

Paul Ehrlich
3438f-ehrlich_indeks011_www.jpg
02422-ehrlich_indeks012_www.jpg

Laureaci Nagrody Nobla

Paul Ehrlich

(1854-1915)

Chemik i bakteriolog, uważany za twórcę podstaw chemioterapii; laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny w roku 1908 za prace nad immunologią.

Studiował medycynę  w Lipsku, Strasburgu, Freiburgu i Wrocławiu, gdzie pod kierunkiem H.W. Waldeyera został specjalistą w dziedzinie barwienia przyżyciowego komórek (1874 r.), które umożliwiało wykrycie prądków gruźlicy oraz selekcyjne niszczenie komórek i bakterii za pomocą chemioterapii i leków. Badania Ehrilicha były momentem przełomowym dla hematologii.  Jeszcze jako  student F.J. Cohna i J. Cohnheima dokonał odkrycia komórek tucznych, mostocytów. Wyodrębnił on w 1877 roku komórki zasadochłonne, kwasochłonne w 1878 i obojętnochłonne, które słusznie uznał za najliczniejsze. W badaniach krwi wyodrębnił limfocyty, następnie rozpoznając w nich limfocyty małe i duże oraz segmentowane neutrofile, eozynofile i bazofile.

Zobacz również: