Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Laureaci Nagrody Nobla > Erwin Schrödinger

Erwin Schrödinger
a1cb7-erwin-schroediger-razem_www.jpg

Laureaci Nagrody Nobla

Erwin Schrödinger

(1887-1961)

Fizyk teoretyk, jeden z twórców mechaniki kwantowej, laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki w roku 1933 za prace nad matematycznym sformułowaniem mechaniki falowej.

Ukończył studia fizyki i matematyki na Uniwersytecie w Wiedniu. Był profesorem  politechniki w Stuttgarcie, oraz uniwersytetów: we Wrocławiu (1921), Zurychu, Berlinie, Oksfordzie i Grazu oraz w Institute for Advance Studies w Dublinie.
W 1926 w ciągu sześciu miesięcy opublikował cztery artykuły dające początek falowemu ujęciu mechaniki kwantowej. Pierwszy z nich to Quantisierung als Eigenwertproblem (Kwantyzacja jako zagadnienie własne) opublikowany w "Annalen der Physik", (4), 79, (1926), 361-376.
Jest również autorem książki What is Life? (wyd. 1944), w której dowodzi, że życie można ujmować w kategoriach przechowywania i przekazywania informacji biologicznej. Napisał w niej także, że aby zrozumieć życie, należy złamać kod dziedziczenia. Książka ta stała się inspiracją do rozmyślań nad teorią dziedziczenia dla wielu twórców biologii molekularnej.

Zobacz również: