Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Laureaci Nagrody Nobla > Philipp Lenard

Philipp Lenard
0803b-philipp-lenard_www.jpg

Laureaci Nagrody Nobla

Philipp Lenard

(1862-1947)

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z 1905 roku za pracę nad promieniowaniem katodowym.

Philipp Eduard Anton von Lenard był profesorem uniwersytetów we Wrocławiu (w latach 1894-95), Kolonii i Heidelbergu.
Zajmował się badaniem własności promieniowania kanalikowego i elektronów pochodzących ze zjawiska fotoelektrycznego, obliczył rozmiar elektronu, odkrył zjawisko nierównomiernego rozłożenia dodatniego ładunku w atomie (ale nie wyprowadził z tego faktu pojęcia jądra atomowego), odkrył polaryzację ładunku w kroplach deszczu (tzw. efekt Lenarda).
Szczególnie duże znaczenie miały jego prace dotyczące zjawiska fotoelektryki zewnętrznej. W 1902 zapoczątkował badanie przenikania elektronów przez materię.
Lenard znany był ze swych antysemickich i faszystowskich poglądów.

Zobacz również: