Multimedialna BAZA DANYCH

Kolekcje Uniwersyteckie > Zegary słoneczne > Zegar poziomy, ogrodowy

Zegary słoneczne

Zegar poziomy, ogrodowy

D. Jacobus Moraine, Francja, 1658 r.

Zegar w formie kwadratowej tarczy o wymiarach 27 x 26,7 cm i zmiennej grubości wynoszącej ok. 3 -5 mm, wykonany jako odlew cynowy.
Podziałka czasowa w formie okrągłego pełnego pierścienia wpisanego w tarczę. Godziny opisane cyframi rzymskimi w zakresie: IV-XII-VIII, odczytywane od wewnątrz tarczy. Interwały półgodzinne opisane znacznikami w formie kropek.
W południowej sekcji wstęgi podziałki czasowej, między godziną VIII a IV, sygnatura: D. Jac. Moraine Cart. fecit Anno 58.
Wzdłuż boków tarczy liniowo zaznaczona dekoracyjna bordiura w formie wypukłego reliefu. Pola w kwadrantach tarczy pozostałych po wpisaniu okręgu oraz wnętrze tarczy podobnie wypełnione floralnym wzorem arabeskowym w formie wypukłego reliefu. W części środkowej, u podstawy gnomonu, ślepy kartusz herbowy.
Narożniki tarczy uszkodzone, brak gnomonu.
Tylna strona tarczy z trzema wklejkami papierowymi: stroną z katalogu kolekcji Alberta Nacheta, wyciągiem z katalogu Webster Instrument Makers Database oraz wklejką z historycznym opisem.

Prezentowany zegar pochodzi z kolekcji Alberta Nacheta, przedstawiciela znanej paryskiej rodziny wytwórców mikroskopów i sprzętu pomiarowego (opisany w katalogu kolekcji pod poz. 123).
Twórca zegara Jacobus Moraine znany jest jako wykonawca zegara opisanego w klasycznym dziele poświęconym zegarom słonecznym The Book of Sun-dials, autorstwa Margaret Gatty (1809-1873).

Materiał, technika:
odlew cynowy

Literatura:
Collection Nachet. Instruments Scientifiques et Livres Anciens, Paris. 1929, plansza 15, poz. 123
Margaret Gatty, The Book of Sun-dials, George Bell & Sons, 1900, (Fourth edition. London, pp. 166-182)

Zobacz również: