Multimedialna BAZA DANYCH

Kolekcje Uniwersyteckie > Zegary słoneczne > Zegar poziomy z kompasem, przenośny, dla rejonów zwrotnikowych

Zegary słoneczne

Zegar poziomy z kompasem, przenośny, dla rejonów zwrotnikowych

Christopher Stedman, Londyn, ok. 1750 r

Zegar wraz z kompasem umieszczony w cylindrycznej, mosiężnej puszce o średnicy 8,3 cm, zamykanej wiekiem o średnicy 8,5 cm i grubości 3 cm (wraz z wiekiem).
Tarcza zegara z obwodową podziałką czasową z dokładnością do 15 minut, pełne godziny opisane cyframi rzymskimi w zakresie: VI-XII-VI. Rozkład linii godzinnych charakterystyczny dla zegarów poziomych dla rejonów podzwrotnikowych. Gnomon o kącie około 16°.
Dolną część puszki wypełnia kompas z 32-kierunkową różą wiatrów rozrysowaną na papierowej tarczy oraz podziałką azymutu z dokładnością do 1°. W części środkowej sygnatura: STEDMAN LONDON.
Podobny, mniej dekoracyjny, arkusz z różą wiatrów stanowi wypełnienie wieczka zegara.

Rzadki typ osiemnastowiecznego, podróżnego zegara słonecznego wykonanego dla Indii Zachodnich lub Wschodnich, w których znajdowały się podówczas liczne kolonie brytyjskie.
Twórcą zegara jest Christopher Stedman senior, wytwórca instrumentów naukowych i przyrządów żeglarskich, działający w Londynie w latach 1747-1772.
Podobne poziome zegary podróżne Stedmana, wykonane dla standardowej szerokości geograficznej (Londynu, 51°N), znajdują się między innymi w kolekcjach: Royal Museums Greenwich (ID. AST0245), Museum History of Science w Oxfordzie (Inv. No. 34864) oraz Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie (MPJ/A/354/1-2).

Materiał, technika:
mosiądz grawerowany, papier

Literatura:
J. Wilson, Biographical Index of British Sundial Makers from the Seventh century to 1920, BSS Monograph No. 2, BSS, 2007
R. Zaczkowski (red.), Katalog zegarów słonecznych, Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, Jędrzejów, 2013

Zobacz również: