Multimedialna BAZA DANYCH

Kolekcje Uniwersyteckie > Gemmy > Gemmy

Gemmy

Gemmy

Dziewięć kasetek znajdujących się obecnie w Muzeum UWr, pochodzących ze zbioru antycznych kopii Zakładu Historii Starożytnej UWr - prawdopodobnie pierwotnie należało do zespołu odlewów gipsowych gemm, który jako zabezpieczony w składnicach muzealnych Dolnego Śląska po wojnie został przekazany do Muzeum Narodowego w Warszawie. Ta, licząca 13 tysięcy obiektów część kolekcji jest obecnie przechowywana w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie.
O takiej proweniencji świadczy nie tylko wygląd ale również metodologia, przyjęta przy doborze zespołów poszczególnych kaset. Obok siebie zostały zgromadzone obiekty o podobnej tematyce; mamy więc kolejno:

 •     hieroglificzne gemmy egipskie
 •     gemmy poświęcone mitologii greckiej i rzymskiej z wizerunkami bogów
      i wszystkich towarzyszących im aspektom, które zostały ułożone
      hierarchicznie
 •     gemmy o tematach z mitologii historycznej, jak wojna trojańska czy Odyseja
 •     gemmy o tematyce teatralnej i z przedstawieniami festynów
 •     gemmy z przedstawieniami statków i wydarzeń morskich w świecie
      starożytnym /o tematyce marynistycznej
 •     gemmy z przedstawieniami animalistycznymi
 •     gemmy portretowe.

W ostatnich kasetach zostały umieszczone gemmy zawierające islamskie tugry i starożytne przedstawienia liternicze oraz gemmy pochodzące z czasów nowożytnych: renesansu, baroku i klasycyzmu.

Zobacz również: